Rockmúzeum

A hatvanas és hetvenes évek pop-rock kultúrája kiemelkedő jelentőségű volt a saját korában, de napjainkban is meghatározó jelentőséggel bír, hiszen ez a műfaj is a szellemi örökségünk része.
Egyesületünk ezért a magyar pop-rock kulútra megörökítését és átörökítését tűzte ki célul, bízunk abban, hogy itt majd a jelenben a jovő számára is be tudjuk mutatni a "Nagy generáció" múltját.

Rockmúzeum, Rockcsarnok, Magyarock Hírességek Csarnoka, égi zenekar

2014 augusztusban kezdődött el a munka, a nulláról indultunk, csak az üres termek álltak rendelkezésre. Az egyesület 10 tagja mellé az elmúlt hónapokban sorra érkeztek a segítők. Volt, aki egy régi hangszert hozott, volt aki korabeli dokumentumokat, volt, aki szőnyeget adott, volt, aki villanyszerelésben, fúrás-faragásban segédkezett. Szponzoraink között csupa kisember, vagy kis magáncég található. Mindenki a manapság oly ritka társadalmi munkában segédkezett, lehetőségeihez mérten hozzátette a maga tudását, megmutatta, hogy a rockzene a mai napig egy ügy, amelyért érdemes dolgozni, érdemes lelkesedni, hisz a műfaj megérdemli a méltó megbecsültséget. A most nyíló múzeum kiállítása mögött - nem túlzás - több mint 10.000 munkaóra van.

Megtekinthető például Radics Béla híres szamurájfejes pólója, Szörényi Levente első és - ma is használatos - utolsó gitárja, az Omega első füstgépe, vagy a Szabad Európa Rádió teljes eredeti stúdiója, mellyel Cseke László évtizedekig sugározta a nyugati pop- és rockzene legfrissebb számait.

Rockmúzeum, Rockcsarnok, Magyarock Hírességek Csarnoka, égi zenekar

Várjuk mindenki felajánlásait!

Keressük a korabeli
hangszereket,
erősítőket,
plakátokat,
szakkönyveket,
kottákat,
zenészrelikviákat,
fényképeket,
mindent,

ami a korszakhoz és a műfajhoz köthető!

Rockmúzeum, Rockcsarnok, Magyarock Hírességek Csarnoka, égi zenekar

Az eredményt állandó kiállításunk keretében 2014. február 08-ától minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig, szerdán 17-20 óráig mindenki megtekintheti. Bemutatjuk a '60-as évek elejétől jelenleg 1989-ig bezáróan a Magyar Rockzene történetét.
A kiállításon korabeli
plakátok,
fotók,
hangszerek,
rockfestmények,
zenészrelikviák,
kiállítások,
interaktív bemutatóeszközök
is segítik a zenei múlt iránt érdeklődőket.

Rockmúzeum, Rockcsarnok, Magyarock Hírességek Csarnoka, égi zenekar

Elkezdtük egy tudományos igényességű rocktörténeti adatbázis felállítását, mind az utca embere, mind akár köztörténész kutatók számára is biztos forrássá kívánunk válni. Rendszerezni kívánjuk a felhalmozott ismeretanyagot, célunk, hogy magunk is szakkönyvek kiadásával járuljunk hozzá a műfaj szakirodalmához.

Rockmúzeum, Rockcsarnok, Magyarock Hírességek Csarnoka, égi zenekar

Jelmondatunk:
"A múltat a jelenen keresztül visszük át a jövőbe."

A jövőről:

Rockmúzeum, Rockcsarnok, Magyarock Hírességek Csarnoka, égi zenekar

Létre kívánjuk hozni a Rockmúzeumok Nemzetközi Szövetségét, meglepetésünkre ilyen szervezet jelenleg még nincs, felvettük a kapcsolatot Európa összes  Rockmúzeumával. A most bemutatott állandó törzsanyagon kívül vándorkiállításokat, időszakos tematikus kiállításokat szeretnénk szervezni, koncerttermünkben, illetve tetőteraszunkon lehetőség nyílik majd zenei események rendezésére is.

Nagyon fontos, hogy a Rockmúzeum befogadó intézmény, a rockzenét tágan értelmezzük, a pop műfaj széles zenei palettáját befogadjuk, a történet részei voltak a táncdalénekesek, a popzenészek, a roadok, a szervezők, az újságírók, mindenkinek helyet, lehetőséget kívánunk biztosítani.
A Rockmúzeum nem kíván a bemutatott zenei stílusokban, vagy akár az adott zenekarok közt értékítéletével válogatni, ám azt meg kell jegyeznünk, hogy azt tudjuk kiállítani, amit az adott zenekarok, vagy rajongók nekünk.

Rockmúzeum, Rockcsarnok, Magyarock Hírességek Csarnoka, égi zenekar